Page 6 - השמיטה לאור המקורות - הלכות שמיטה ויובל
P. 6

‫‪4‬‬

                ‫ברכת הרב אברהם כהנא שפירא זצ”ל‬
              ‫הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב‬

                    ‫כ”ה באלול תשמ”ה‬
                      ‫מכתב ברכה‬

‫הובאו לפני חוברת הדרכה לקראת שנת השמיטה ויסודות דיני תרו”מ‪ ,‬פרי יגיעתו ונסיונו של הרב המובהק רבי‬
‫צבי שינובר שליט”א‪ ,‬על מנת שידעו ויכירו בני הנוער את העניינים ההלכתיים במצוות התלויות בארץ‪ ,‬ובפרט‬
‫לקראת השמיטה הבעל”ט‪ ,‬אשר לצערנו אין כלל הציבור מודע לכך‪ ,‬במידה מספיקה ודבר בעתו מה טוב‪ ,‬וכבר‬

     ‫איתמה גברא שנים רבות בהדרכה וחינוך ובפרט לבני הנוער ע”פ הדרכות חז”ל ורבותינו הגדולים‪.‬‬
‫והריני מברכו כי יוסיף כהנה וכהנה להורות הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון‪ ,‬הן בכתב והן בע”פ‪ ,‬ויזכה‬

                                      ‫להגדיל תורה ולהאדירה‪.‬‬
        ‫הכו”ח לכבוד התורה‪ ,‬בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל בית ישראל‬
         ‫אברהם שפירא‬
         ‫הרב הראשי לישראל‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11