Page 11 - השמיטה לאור המקורות - הלכות שמיטה ויובל
P. 11

‫‪9‬‬

                                               ‫בס”ד‬

           ‫ברכת הרב פרופ’ נריה גוטל ‪ -‬ראש מכללת ‘אורות ישראל’‬

                        ‫שמיטה ציונית דתית‬

‫האפשרות ש’שנת השמיטה’ לא תעמוד בלב העשייה החינוכית בתשע”ה‪ ,‬כלל אינה עומדת על הפרק‪ .‬לא זו בלבד שהיקרות‬
‫נדירה ‪ -‬יחסית זו [אחת בלבד בתקופת הישיבה התיכונית והאולפנא] מחייבת הקדשת תשומת לב‪ ,‬היא גם מאפשרת מינוף של‬
‫רכיבים חינוכיים עקרוניים ומהותיים ביותר‪ .‬הלכה? פשיטא; השקפת עולם? פשיטא; חינוך? פשיטא; ועל כל אלה הרי קיימת‬

                                            ‫ספרות ענפה‪ ,‬זמינה ונגישה‪.‬‬
‫אלא שעל זה דומה כי ראוי להוסיף ולהדגיש נדבך נוסף‪ ,‬העובר כבריח התיכון במכלול עניינה של שמיטה‪ ,‬וודאי בעידנה‬

                                    ‫הנוכחי‪ :‬משנתה ההלכתית של הציונות הדתית‪.‬‬
‫רבים מאתנו רגילים להתייחס למשנת הציונות הדתית כאל מרחב חברתי ותרבותי‪ .‬מעטים מאתנו עוד מוסיפים לכך ‪ -‬בהשקפתם‬
‫ובעשייתם החינוכית ‪ -‬גם רכיבים אמוניים‪ .‬ברם‪ ,‬בודדים מעגנים ומוסיפים‪ ,‬משכללים‪ ,‬מדגישים ומבליטים את העובדה (כן‪,‬‬
‫עובדה) שלציונות הדתית יש משנה הלכתית לכל דבר ועניין ומשנה הלכתית זו אינה אופציונאלית אלא מחויבת‪ .‬כן‪ ,‬ממש חובה‪,‬‬

                                        ‫כזו שמי שאינו נוהג כמותה ‪ -‬עבריין‪.‬‬
‫נכון הוא שדבר זה אינו ייחודי דוקא לשנת השמיטה‪ ,‬ומי שלמשל כופר בטובה ואינו מודה לקב”ה על החסדים הנפלאים שעשה‬
‫עימנו‪ ,‬הרי הוא עבריין‪ ,‬ועוד לא מעט כיו”ב‪ .‬ואולם‪ ,‬כאמור‪ ,‬שנת השמיטה ולדוגמא היחס לשאלת התוצרת החקלאית המגודלת‬
‫בארץ ‪ -‬אם על ידי שומרי תורה ומצוות ומקפידים על קלה כבחמורה‪ ,‬הן אלה הנוהגים מנהג משקי פא”י לשעבר והן אלה‬
‫הנוהגים מנהג משקי הקיבוץ הדתי‪ ,‬ואף אלה השומרים פחות תורה ומצוות (‪ - )...‬שאלה זו אינה ענין חברתי אלא עניין הלכתי‪.‬‬
‫הדברים נוגעים לשורש וליסוד‪ ,‬לעומק השיתין‪ ,‬והם מבדילים הבדלה ברורה בינינו לבין אחינו המייבאים (במקרה “הטוב”)‬

                                      ‫והצורכים גידולי נוכרים (במקרה המצוי)‪.‬‬
‫לא ניתן ואסור לעבור לסדר היום בעניין זה ומן הראוי‪ ,‬לענ”ד‪ ,‬שסוגייה זו תובלט בשנה זו כקצה קרחון המשקף את “המלוא”‪:‬‬

                       ‫משנתה הבהירה והמוצקה של הציונות הדתית‪ ,‬זו שתיאמר בקול צלול ורם‪.‬‬
‫ולמען הסר ספק‪ ,‬אל לנו להסתפק בהצהרות אווריריות‪ .‬מן האמור לעיל נובע פועל יוצא ברור ומיידי‪ ,‬ביחס לתשע”ה הבעל”ט‬
‫‪ -‬היכן מותר לאכול ‪ -‬בחינת “כשר” גרידא‪ ,‬והיכן ראוי לאכול ‪ -‬בחינת “מהדרין”! יופתעו אולי קימעא תלמידינו‪ ,‬וכנראה כמה‬
‫מהוריהם‪ ,‬קרוביהם וידידיהם‪ ,‬אך המהדרין שבינינו עומדים להימנע מלאכול בשנה זו תוצרת חקלאית המכונה שלא בצדק‬
‫“מהדרין”‪ ,‬ולהעדיף על פניה תוצרת חקלאית המכונה שלא בצדק “כשרות רבנית” גרידא‪ ,‬בהיותה “בסך הכול” ‘אוצר בית דין’‬
‫של רבנים “ציוניסטיים”‪ .‬ונפקא מינה לחדר האוכל של כל אחד ואחד ממוסדותינו‪ ,‬לקייטרינג באירועים אליהם נוזמן ואותם‬

                                        ‫נארגן‪ ,‬להנהגתנו באולמות שמחה וכו’‪.‬‬
                     ‫בשורה התחתונה והמעשית‪ ,‬היפוך יוצרות זה צריך שיפקח עיניים‪ ,‬לשעה ולדור‪.‬‬

                                                   ‫מי לד’ אלינו!‬
‫לקראת החידון הארצי בנושא השמיטה‪ ,‬המחדד דברי תורה ומביא לשינונם על ידי תלמידינו‪ ,‬אני שמח לברך את תלמידינו‪-‬‬
‫בנינו להגדיל תורת ארץ ישראל ולהאדירה‪ .‬יישר כוחו של העושה ‪-‬המעשה‪ ,‬ידידינו הרב היקר הרב צבי שינובר הי”ו‪ ,‬איש חי‬

   ‫רב פעלים לתורה ולתעודה‪ ,‬אשר ממנף ביד רמה את עניינה של השמיטה‪ ,‬שקיומה כהלכה הוא מסימני הגאולה‪ ,‬בב”א‪.‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16