Page 9 - השמיטה לאור המקורות - הלכות שמיטה ויובל
P. 9

‫‪7‬‬

                ‫משרד החינוך‬

              ‫למורי החמ”ד‪ ,‬התלמידים והתלמידות היקרים!‬

‫אחת המגמות החינוכיות העיקריות העומדות לפני מנהיגי החינוך בתפקידיהם השונים היא לחשוף את המסרים‬
‫הערכיים והרעיוניים העומדים בתשתית ההלכות ומצוות התורה‪ .‬חשיפה זו עוזרת להפנמת ההלכות ולחיבור‬

                    ‫הנפשי “לב לדעת” – הנדרש לקיום המצוות מתוך רצון והזדהות‪.‬‬

‫שנת השמיטה מאפשרת לנו לחזור אל הטבע‪ ,‬להתבונן בעולם הצומח ולהקשיב לחיבור היחודי של עם‬
‫ישראל לארץ ישראל כדברי ריה”ל‪“ :‬שלא ככרם העושה ענבים במקום אחר אין עם הסגולה יכול להידבק‬
‫בענין האלוקי כי אם בארץ הזאת” (מאמר שני‪ ,‬סעיף י”ב)‪ .‬בשנה זו נחנך את עצמנו למידות טובות של ענווה‬

             ‫והסתפקות במועט‪ ,‬נדיבות והענקה לזולת וחיזוק האמונה והביטחון בבורא עולם‪.‬‬

‫ספר זה ישמש כבסיס איתן להבנת ההלכות והרעיונות הטמונים בדיני השמיטה‪ ,‬על ידי העיון והדיון במקורות‬
    ‫המובאים לפניכם בצורה מאירת עיניים מלווה בתמונות ואיורים המקלים על הבנת והסברת הנושא‪.‬‬

‫בהמשך ליוזמות שאנו מובילים להחדרת ערכים אלו‪ ,‬נקיים בשנה הבאה עלינו לטובה חידון ארצי על ספר זה‬
                                          ‫המונח לפניכם‪.‬‬

‫אנו מאחלים לכל תלמידנו הצלחה וברכה לקראת מאמץ רוחני זה ולוואי ונזכה כולנו להיות “גיבורי כח עושי‬
                         ‫דברו” (תהילים קג’) – בשומרי שביעית הכתוב מדבר‪.‬‬

          ‫באהבה רבה‪,‬‬

‫יוחאי רודיק‬                  ‫אברהם ליפשיץ‬
‫מפמ”ר מחשבת ישראל‬              ‫מנהל מינהל החה”ד‬
‫יו”ר ועדת השמיטה‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14