Page 8 - מורה נבוכים חלק ראשון
P. 8

‫עמוד זה מוקדש למעוניין להיות שותף‪-‬תומך‬
    ‫למפעל החשוב של הנגשת "מורה הנבוכים"‬
‫ובתוך כך מעוניין לברך את יקיריו החיים או להנציח את זכר‬

            ‫הנפטרים‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13