Page 6 - מורה נבוכים חלק ראשון
P. 6

‫‪ ‬לזכרון עולם בהיכל ה' ‪‬‬

     ‫‪‬‬                      ‫‪‬‬

  ‫מוקדש לזכר דודתנו היקרה והאהובה‬           ‫תרומת יוסף כהן הי"ו לזכר‬

  ‫רונית בת קלרה שטרן ז"ל‬             ‫יוסף כהן בן פלילה ז"ל‬

     ‫‪‬‬                       ‫נלב"ע כ"ב באייר ה'תשס"ו‬

        ‫מוקדש לזכר‬          ‫שלום כהן בן מריקה־מבירכה ז"ל‬

   ‫גלית בת מזל ז"ל‬                  ‫נלב"ע כ"ב בסיון ה'תשס"ט‬

     ‫‪‬‬                   ‫פינחס כהן בן יסמינה ז"ל‬

       ‫לכבוד זכרו של החייל‬             ‫נלב"ע ה' בשבט ה'תש"ע‬

     ‫סמ"ר שילה ז"ל‬           ‫אמנון כהן בן מריקה־מבירכה ז"ל‬
  ‫בן עוזי ואביבה סימן טוב הי"ו‬
                            ‫נלב"ע י"ח באלול ה'תש"ע‬
     ‫‪‬‬
                      ‫איתמר כהן בן מריקה־מבירכה ז"ל‬
  ‫רחמים ואסתר מרציאנו ז"ל‬
     ‫שמעון אוסעדון ז"ל‬               ‫נלב"ע י"ב בסיון ה'תשע"ד‬

     ‫‪‬‬                 ‫מריקה־מבירכה כהן בת ימימה ז"ל‬

  ‫תרומת דב ורינה קופיטו הי"ו לזכר הוריהם‬        ‫נלב"ע ב' בשבט ה'תשע"ז‬

‫שמואל יצחק בן ר' מאיר קופיטו ז"ל‬        ‫חנה עזיזה כהן בת מרסל ז"ל‬

  ‫יפה בת ר' שלמה קופיטו ז"ל‬              ‫נלב"ע ט' בכסלו ה'תשע"ח‬

  ‫אפרים בן ר' זאב סובלמן ז"ל‬          ‫מיכאל מדר בן גרסונה ז"ל‬

 ‫יהודית בת ר' מרדכי סובלמן ז"ל‬               ‫נלב"ע כ"ו באייר‬

                      ‫פורטונה בנאתי מדר בת סולטנה ז"ל‬

                             ‫נלב"ע ג' באב ה'תשע"ז‬

‫‪ ‬תהא נשמתם צרורה בצרור החיים ‪ ‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11