Page 2 - הגדה של פסח - מפעל משנה תורה מהדורה 2
P. 2

‫®© ‪mishnetorah.co.il‬‬
            ‫המצוה בליל הסדר מזמינה אותנו‬
            ‫להכיר את העבר של עם ישראל‬
            ‫ולהתבונן בו‪ ,‬לראות את ההווה‬
            ‫ולחוות את הנס שבו‪ ,‬לדעת מהו‬
              ‫חזון החירות ולשאוף למימושו‪.‬‬

            ‫הגדה זו עם הביאור והתוספות‬
            ‫שבה‪ ,‬הנוסחים וההלכות של‬
            ‫כל עדות ישראל‪ ,‬מובילה את‬
            ‫המשתתף בסדר לחיות באמת את‬
            ‫המסר העיקרי שבהגדה תוך הבנת‬

             ‫התוכן של ההגדה והמבנה שלה‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7