Page 7 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 7

‫‪ ‬התוכן ‪ ‬ג‬

‫לקראת ההגדה‬

‫הגדה מיוחדת ללילה מיוחד ‪ . . . . . . .‬ד מושגים ורעיונות מרכזיים בליל הסדר ‪ . . . .‬ה‬

            ‫חלק ראשון ‪ -‬הקידוש‬

 ‫קידוש ‪ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬הכנות לסעודה‪4 . . . . . . . . . . . . . .‬‬

              ‫חלק שני ‪ -‬ההגדה‬

‫פתיחה של הזמנה ותקווה ‪ 5 . . . . . . . .‬דרשת פרשת הביכורים‪14 . . . . . . . . . .‬‬
‫השאלות‪ :‬מה נשתנה? ‪ 6 . . . . . . . . . .‬דיינו‪ :‬סיכום טובות ה' לישראל‪22 . . . . . .‬‬
‫תשובה ראשונה‪ :‬מעבדות לשחרור ‪ 7 . . . .‬פסח מצה ומרור ‪24 . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מסובין יחד ‪ 10 . . . . . . . . . . . . . . .‬הגאולה ‪25 . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התשובה השנייה‪ :‬משקר לאמת‪ 12 . . . . . .‬הלל ‪ -‬חלק ראשון ‪28 . . . . . . . . . . . .‬‬

           ‫כוס שנייה ‪29 . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫חלק שלישי ‪ -‬הסעודה‬

‫ברכת המזון ‪ -‬לכל העדות ‪35 . . . . . . . .‬‬     ‫נטילת ידיים ‪30 . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫כוס שלישית ‪44 . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫אכילת פסח מצה ומרור ‪30 . . . . . . . . .‬‬
‫כוס של אליהו ‪44 . . . . . . . . . . . . . .‬‬  ‫סעודת החג והאפיקומן‪32 . . . . . . . . . .‬‬

‫חלק רביעי ‪ -‬ההודאה‬

‫הלל ‪ -‬חלק שני ‪ 45 . . . . . . . . . . . . .‬נשמת כל חי ‪ -‬לכל העדות ‪52 . . . . . . . .‬‬

‫הלל הגדול ‪ 50 . . . . . . . . . . . . . . .‬כוס אחרונה ‪58 . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
           ‫שירים ‪59 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12