Page 8 - מפעל משנה תורה - מורה הנבוכים חלק ג
P. 8

‫ו‬

       ‫מדריך לקורא‬

‫מילים באותיות מודגשות – מציינות מילים עבריות או ארמיות המופיעות כך‬

               ‫במקור הערבי‪.‬‬
‫סוגריים רבועים בכותרות של פרקים או חלקים‪ ,‬כגון‪[ :‬פתיחה]‪ ,‬מציינות כותרות‬

            ‫של המהדירים שאינן במקור‪.‬‬
‫מספור הפרקים המקובל הובא בלא סימון מיוחד‪ ,‬אף שאינו נמצא במקור‪ ,‬שבו‬

       ‫בראש כל פרק עמדה המילה "פצל" ("פרק") בלבד‪.‬‬
‫מילים בסוגריים בטקסט המקור נוספו על ידינו לשם הבהרה‪ .‬לעתים הוספנו‬

          ‫פירושי מילים וביטויים‪ ,‬בצורה‪.) =( :‬‬

‫[סוגר ראשון מודגש בהשלמת מקור‪ ,‬כגון פסוק] – פירושו שבמקור‬

‫נכתב "וכו'"‪ ,‬והמרנו זאת בהשלמת המקור‪ .‬כאשר הסוגר איננו מודגש‪ ,‬הדבר‬
‫מעיד על כך שבמקור לא נכתב "וכו'"‪ ,‬והוא הושלם כדי להעמיד בפני הקורא‬

              ‫את ההקשר המלא‪.‬‬
‫הפניות מעין (ג‪,‬לד‪ )3‬משמען הפניה לחלק ולפרק ולמספר הפסקה ב"מורה‬
‫הנבוכים"‪ .‬הפניות בלי ציון שם חיבור‪ ,‬כגון "תשובה ב‪,‬א" מכוונות ל"משנה‬

       ‫תורה"‪ .‬למפתח עזר ל"משנה תורה" ראו בנספחים‪.‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13