Page 6 - מפעל משנה תורה - מורה הנבוכים חלק ג
P. 6

‫מורה הנבוכים‬

                   ‫רבנו משה בן מימון‬
                     ‫חלק שלישי‬

              ‫מבאר ועורך ראשי‪ :‬הרב ד"ר יוחאי מקבילי‬
             ‫מתרגם‪ :‬הלל גרשוני‪ .‬עורך תרגום‪ :‬אלי שעובי‬
    ‫עורך משנה‪ :‬ד"ר יחיאל קארה‪ .‬מבארים ועורכי משנה‪ :‬ישי רוזנצויג‪ ,‬ד"ר חיים ויסמן‪,‬‬
           ‫הרב בן־ציון אוריאל‪ ,‬הרב יוסף אלבז‪ ,‬הרב שניר הראל‬

                     ‫עימוד‪ :‬נבו נגר‪ ,‬איתי טיירי‬
                     ‫עיצוב כריכה‪ :‬שריה הלוי‬
                   ‫הפקה‪ :‬יצחק וייספיש‪ ,‬דוד משה‬

                ‫מסת"ב ‪ISBN 978-965-7743-03-4‬‬
                 ‫מהדורה ראשונה‪ ,‬אדר תשפ"א‬
                     ‫נדפס בישראל‬

                        ‫©‬
               ‫כל הזכויות שמורות למפעל משנה תורה‬

‫בעריכת ספר זה הושקעו ממון רב ויגיעה רבה‪ .‬על כן‪ ,‬לפי דין תורה‪ ,‬ולהבדיל‪ ,‬לפי החוק הבינלאומי‪ ,‬אסור לשכפל‪,‬‬
‫להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪ ,‬לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אופטי‪ ,‬מכני או‬
‫אחר‪ ,‬כל חלק שהוא מתוכן ספר זה‪ .‬וכבר כתבו והורו גדולי ישראל בכל הדורות‪ ,‬שהעובר על אזהרה זו ומסיג גבול‬
‫המדפיסים עובר על איסור גזל‪ ,‬ואסור לקנות ממנו‪ .‬השימוש במהדורה זו באחד מן האופנים הללו מותר רק ברשות‬

           ‫מפורשת בכתב מבעלי הזכויות‪" ,‬ושארית ישראל לא יעשו עוולה"‪.‬‬

               ‫הוצאת "מפעל משנה תורה"‬

                  ‫קדומים | ‪077-4167003‬‬
              ‫אתר המפעל‪www.mishnetorah.co.il :‬‬
              ‫לספר המקוון‪https://rambam.plus :‬‬
          ‫לנוסח המקור והתרגום‪https://hamore.openapp.co.il :‬‬

               ‫דוא"ל‪rambam4u@gmail.com :‬‬
      ‫תרומות או בקשות לשימוש במהדורה זו נא להפנות לאחת מן הכתובות הללו‬

               ‫ספרים בהוצאת "מפעל משנה תורה"‪:‬‬
                   ‫‪ ‬הרמב"ם השלם והמדויק עם מפתחות בכרך אחד‬

       ‫‪ ‬מהדורה שלמה של "משנה תורה" מבוארת עם תמונות בצבע‪ ,‬ב‪ 4-‬דגמים‪:‬‬

    ‫מהדורת מופת ‪ 4‬כרכים | מהדורת ‪ 14‬כרכים‪ ,‬בכריכה רכה ובכריכה קשה | מהדורת כיס ‪ 19‬כרכים‬

         ‫‪ ‬מהדורה דיגיטלית מבוארת מקוונת (‪ )online‬או ביישום בטלפון חכם‬
                 ‫‪ ‬הגדה של פסח לזמן הזה ולעתיד לבוא במהרה בימינו‬
                        ‫‪ ‬הזמנה למורה הנבוכים – מפגש ראשון‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11