Page 5 - מפעל משנה תורה - מורה הנבוכים חלק ג
P. 5

‫בשם יי ﭏ עולם‬

‫מ ֹו ֵרה ַה ְּנב ּו ִכים‬

   ‫חלק שלישי‬

‫מהדורה חדשה מונגשת של ספרו ההגותי של הרמב"ם‬

‫הרחבות ועיונים‬  ‫ביאור קצר ועדכני‬  ‫תרגום בהיר‬

      ‫מבאר ועורך ראשי‪ :‬יוחאי מקבילי‬
‫מתרגם‪ :‬הלל גרשוני‪ .‬עורך משנה‪ :‬יחיאל קארה‬

  ‫הוצאת מפעל משנה תורה‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10