Page 2 - מורה הנבוכים חלק ב
P. 2

‫ספר "מורה הנבוכים" של הרמב"ם הוא ספר יסוד וסוד‬
‫בהגות היהודית‪ .‬הוא יצירת מופת עמוקה המקיפה את‬
‫שורשי ההגות היהודית והכללית‪ ,‬ומובילה את הלומד‪,‬‬
‫תוך כדי שיח כן עם תפיסות פילוסופיות כלליות‪ ,‬להכרת‬
‫סתרי התורה יחד עם הדרכה לתיקון הנפש ולהבנה‬
‫מעמיקה ומאחדת של התורה והפילוסופיה‪ .‬ספר זה הוא‬
‫מן היצירות המשפיעות ביותר בהגות היהודית‪ ,‬והשפיע‬

     ‫גם על התפתחות ההגות המערבית‪.‬‬
‫המהדורה שלפניך‪ ,‬מבית היוצר של "מפעל משנה תורה"‪,‬‬
‫היא פרי עמלם של צוות מומחים במשנת הרמב"ם‪ ,‬שהוציא‬
‫לאור גם מהדורת מופת מבוארת של ספרו ההלכתי של‬
‫הרמב"ם‪" ,‬משנה תורה"‪ .‬בפעם הראשונה מיום שכתב‬
‫הרמב"ם את החיבור‪ ,‬יוצאת לאור מהדורה שלו המשלבת‬
‫הן תרגום חדש מדויק וברור לקורא בן ימינו הן ביאור קצר‬
‫השווה לכל נפש במטרה לחשוף את רעיונות היסוד והסוד‬
‫שבו ולהנגישם לציבור בלשון עדכנית ובנאמנות לשיטת‬
‫הרמב"ם‪ .‬אף מי שמכיר את הספר יוכל לדלות ממנו פנינים‬

        ‫ופתרונות למבוכותיו‪.‬‬
‫הביאור והמהדורה נעשו מתוך אמונה ומחשבה כי גם‬
‫הקורא ה"נבוך" בן ימינו‪ ,‬האוחז במדע ובפילוסופיה ואינו‬
‫מרפה מן התורה‪ ,‬יכול להתברך בהשראה מן הגישות‬
‫העקרוניות שבספר‪ ,‬וכדרכו של הרמב"ם ניתנים בידו‬
‫ראשי פרקים המסייעים לקורא להפיק מוסר דתי וידע תורני‬
‫ופילוסופי גם בעידן השונה במהותו מזה שנכתב בו הספר‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7