Page 3 - מורה נבוכים - חלק ראשון
P. 3

‫[עמוד זה אינו במהדורה המודפסת]‬

  ‫שלושת חלקיו של "מורה הנבוכים" של הרמב"ם יחד עם הביאור‬
     ‫העשיר והקצר מאפשרים לנו להכיר את האלוהים‪ ,‬להתבונן‬

‫במציאות המתנהלת בחכמה‪ ,‬ומתוך כך לנהל את חיינו בחכמת אלוהים‬
   1   2   3   4   5   6   7   8