Page 10 - מורה נבוכים - חלק ראשון
P. 10

‫מורה הנבוכים‬

                   ‫רבנו משה בן מימון‬
                     ‫חלק ראשון‬

              ‫מבאר ועורך ראשי‪ :‬הרב ד"ר יוחאי מקבילי‬
                   ‫מתרגם‪ :‬הלל גרשוני‬

                 ‫עורך משנה‪ :‬ד"ר יחיאל קארה‬
        ‫מבארים ועורכי משנה‪ :‬חיים ויסמן‪ ,‬הרב שניר הראל‪ ,‬הרב יוסף אלבז‬

                 ‫עימוד‪ :‬שמעון בן שחר‪ ,‬יניב טוילי ונבו נגר‬
                     ‫עיצוב כריכה‪ :‬שריה הלוי‬

                   ‫הפקה‪ :‬יצחק וייספיש ודוד משה‬

                ‫מסת"ב ‪ISBN 978-965-7743-05-8‬‬
                 ‫מהדורה שנייה‪ ,‬כסלו תשע"ט‬
                     ‫נדפס בישראל‬

                        ‫©‬
                ‫כל הזכויות שמורות לעורך הראשי‬

‫בעריכת ספר זה הושקעו ממון רב ויגיעה רבה‪ .‬על כן‪ ,‬לפי דין תורה‪ ,‬ולהבדיל‪ ,‬לפי החוק הבינלאומי‪ ,‬אסור לשכפל‪,‬‬
‫להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪ ,‬לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אופטי‪ ,‬מכני או‬
‫אחר‪ ,‬כל חלק שהוא מתוכן ספר זה‪ .‬וכבר כתבו והורו גדולי ישראל בכל הדורות‪ ,‬שהעובר על אזהרה זו ומסיג גבול‬
‫המדפיסים עובר על איסור גזל‪ ,‬ואסור לקנות ממנו‪ .‬השימוש במהדורה זו באחד מן האופנים הללו מותר רק ברשות‬

           ‫מפורשת בכתב מבעלי הזכויות‪" ,‬ושארית ישראל לא יעשו עוולה"‪.‬‬

               ‫הוצאת "מפעל משנה תורה"‬

                  ‫קדומים | ‪077-4167003‬‬
          ‫אתר הספר המלווה מהדורה זו‪www.mishnetorah.co.il :‬‬

               ‫דוא"ל‪rambam4u@gmail.com :‬‬
      ‫תרומות או בקשות לשימוש במהדורה זו נא להפנות לאחת מן הכתובות הללו‬

                ‫ספרים בהוצאת מפעל משנה תורה‪:‬‬
                   ‫‪ ‬הרמב"ם השלם והמדויק עם מפתחות בכרך אחד‬

          ‫‪ ‬מהדורה שלמה של משנה תורה מבוארת עם תמונות צבע‪ 3 .‬דגמים‪:‬‬

  ‫מהדורת מופת (שולחנית) ‪ 4‬כרכים | מהדורה בינונית בכריכה רכה ‪ 16‬כרכים | מהדורת כיס ‪ 19‬כרכים‬

         ‫‪ ‬מהדורה דיגיטלית מבוארת מקוונת (‪ )online‬או ביישום בטלפון חכם‬
                 ‫‪ ‬הגדה של פסח לזמן הזה ולעתיד לבוא במהרה בימינו‬
                        ‫‪ ‬הזמנה למורה הנבוכים – מפגש ראשון‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15