Page 9 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 9

‫‪ ‬לקראת ההגדה ‪ ‬ה‬

‫מושגים ורעיונות מרכזיים בליל הסדר‬

‫ומרור‪ ,‬כסימן לשחרור (המצה שלא תפחה)‬       ‫דרך אמירת ההגדה אינה מקובעת‪ ,‬ורבים הם‬   ‫אמירת ההגדה‬
‫שצמח מתוך המרירות (המרור)‪ .‬בימינו‪ ,‬שאין‬     ‫המנהגים בקריאתה‪ :‬אפשר לומר אותה כולם‬
‫קרבן פסח‪ ,‬מניחים על שולחן הסדר מצות‬       ‫יחד; אפשר שכל אחד מן החבורה קורא קטע‬    ‫המצה השולחן‬
‫(שתיים או שלוש‪ ,‬תלוי במנהג)‪ ,‬חרוסת‪ ,‬מרור‬    ‫או קטעים ממנה ואחריו קורא אחר; אפשר‬
‫(כמעט תמיד חסה)‪ ,‬ומאכלים המסמלים את‬       ‫להוסיף לה ביאור או מדרש; אפשר לקרוא אותה‬
‫בשר הכבש ובשר קרבן חגיגה‪ :‬שני מיני בשר‬     ‫במנגינה; ואפשר להסתפק בקריאה רגילה‪.‬‬
                        ‫היסוד חשוב בקריאתה הוא הצורך להבין אותה‬
        ‫או זרוע וביצה‪.‬‬          ‫ולשתף את בני החבורה בתהליך החינוכי הגדול‬
‫בקדמונים ובשולחן ערוך אין הקפדה על סדר‬     ‫של עיצוב הזהות‪ .‬חשוב מאוד למשוך את לבם‬
‫המצרכים בשולחן או ב'קערה'‪ .‬מנהג תימן הוא‬    ‫של הילדים להגדה‪ ,‬להמחיש להם את הסיפור‪.‬‬
‫שהשולחן כולו הוא הקערה‪ ,‬ועלי הירק מעטרים‬    ‫אפשר גם לתת להם מתנה או מתנות קטנות‬
‫אותו סביב סביב‪ .‬בקהילות אחרות התפתחו‬
                         ‫במהלך הערב כדי לחבב עליהם את ההגדה‪.‬‬
     ‫מנהגים רבים‪ ,‬ונציין שניים‪:‬‬
 ‫מנהג האר"י‪ ,‬המבוסס על סדר עשר הספירות‬     ‫המצה היא לחמם של העניים‪ ,‬כי רק העשירים‬
                        ‫אכלו לחם במצרים‪ .‬היא מבטאת את הפשטות‪.‬‬
         ‫‪ 3‬מצות‬            ‫והחמץ‪ ,‬בדימוי עתיק מאוד‪ ,‬מסמל את יצר הרע‪,‬‬
        ‫זרוע ביצה‬
                             ‫את הגאווה ואת ההחמצה‪.‬‬
          ‫מרור‬             ‫שולחן הסדר משדר קדושה וחגיגיות‪ .‬אילו‬
       ‫חרוסת כרפס‬            ‫היה בית המקדש עומד בימינו על תילו‪ ,‬ליל‬
                        ‫הסדר היה נעשה בירושלים המורחבת‪ ,‬וכבש‬
         ‫חזרת‬             ‫הפסח היה מונח במרכז השולחן ונאכל בטהרה‬
                        ‫ובקדושה עם מצות ומרורים‪ .‬הסבל האנושי‬
‫מנהג הגר"א‪ ,‬המסודר לפי סדר צריכתם לפי העיקרון‬  ‫הגדול ‪ -‬הסתרת האמת‪ ,‬אבדן החירות ועוד ‪-‬‬
  ‫ההלכתי "אין מעבירין על המצוות" (רמ"א תעג‪,‬ד)‬ ‫בא בעטיים של השקר ותפיסות אליליות‪ .‬זהו‬
                        ‫המאבק הצודק והמוחלט שלנו לחירות ולגילוי‬
        ‫מרור חרוסת‬            ‫האמת‪ ,‬בו עלינו לשחוט את הכבש‪ ,‬האליל‬
         ‫‪ 2‬מצות‬             ‫הקדוש של המצרים‪ ,‬ולאכול את כולו עד תום‪.‬‬
        ‫זרוע ביצה‬            ‫אכילת קרבן הפסח הייתה מלווה באכילת מצה‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14