Page 8 - הגדה של פסח - שירה חדשה
P. 8

‫‪ ‬לקראת ההגדה ‪‬‬               ‫ד‬

‫הגדה מיוחדת ללילה מיוחד‬

‫חיים ושל חוויה‪ .‬הסיפורים אינם חקוקים בסלע‬  ‫ליל הסדר הוא יום ההולדת של עם ישראל‪ .‬ליל‬
‫אלא בלב‪ .‬הם אינם מאוחסנים בספריות או‬     ‫ט"ו בניסן‪ ,‬הלילה שיצאנו בו ממצרים‪ ,‬משעבוד‬
‫במוזיאונים‪ ,‬אלא מסופרים סביב שולחן הסדר‬   ‫לחירות‪ ,‬הוא הלילה שדור אחר דור יתאספו בו‬
                       ‫בני המשפחה היהודית או כמה משפחות יחד‬
         ‫בחבורה‪.‬‬           ‫ברחבי העולם מסביב לשולחן‪ ,‬ויספרו מחדש‬
                       ‫את הסיפור הלאומי הגדול‪ :‬לידתו של עם ממצב‬
‫ההגדה כפי שהיא כיום היא ספר למתקדמים‪,‬‬
 ‫היא הגדה של גלות‪ ,‬והחזון בה אינו מודגש‪.‬‬        ‫בלתי אפשרי‪ ,‬בהנהגת ה'‪.‬‬

 ‫ייחודה של ההגדה שלפנינו הוא משולש‪:‬‬     ‫זהותנו כעם מושתתת על עלילה המקשרת את‬
‫‪ .1‬היא מלווה את כל המסובים תוך כדי קריאת‬   ‫העבר עם ההווה והעתיד‪ .‬עיקר המצוה בלילה‬
 ‫ההגדה להבין את המילים שבה ואת מהלכה‪.‬‬    ‫הזה הוא סיפור יציאת מצרים‪ ,‬קריאת ההגדה‪,‬‬
‫‪ .2‬היא מזמינה את הקורא בה לחיות את ההגדה‪:‬‬  ‫שהיא בעיקרה סיפור חופשי המסופר כפי צחות‬
‫להבין את סיפור יציאת מצרים‪ ,‬לחוות את‬     ‫לשונו של המספר‪ .‬במהלך הדורות התקבע‬
‫יציאת מצרים בזמננו‪ ,‬כשזכינו לקיבוץ הגלויות‬  ‫סיפור יציאת מצרים בסדר פעולות מסוים‪,‬‬
‫והקמת מדינת ישראל‪ ,‬ולחלום על עשיית סדר‬    ‫ומשום כך נקרא הלילה ליל הסדר‪ .‬יחד עם זאת‪,‬‬
‫פסח בשלמותו בבית המקדש במהרה בימינו‪.‬‬     ‫מדובר בסיפור מסגרת שנתעצב במהלך הדורות‬
‫‪ .3‬ההגדה מיועדת לבני כל העדות‪ ,‬בנוסח‬     ‫ונתגוון נוסחו כדרכן של הגדות חיות‪ ,‬וׂשומה‬
‫ובהלכות‪ ,‬לזמן הזה ולעתיד לבוא במהרה בימינו‪.‬‬ ‫עלינו למצוא בהגדה את היסודות המיוחדים‬
                       ‫לכל דור ולענות על השאלות היסודיות‪ :‬מהיכן‬
‫ההגדה מבססת את זהותנו‪ ,‬מלווה אותנו בהכרת‬   ‫באנו? מה מצבנו כעת? מהו החלום והחזון‬
‫המציאות‪ ,‬ומטילה עלינו אחריות לעתיד‪ .‬זו‬
‫נשמתה של ההגדה‪ ,‬ואת זה ביקשנו להעניק‬          ‫שפנינו מועדות אליו?‬

       ‫לקורא כפי כוחנו‪.‬‬        ‫ההגדה באה לעורר סקרנות‪ ,‬לעורר שאלות עקב‬
‫אנחנו מאמינים שההגדה שלפנינו תצית את‬     ‫המנהגים המיוחדים ללילה זה‪ .‬קריאת ההגדה‬
‫לבב הקוראים בה עקב עצמת הנס הגדול‬      ‫באה להעביר את המסר הלאה‪ .‬זו אינה רק‬
‫שביציאת מצרים‪ ,‬ההודיה על העבר ועל ההווה‬   ‫שאלה של ידיעות או ידע אלא של ניסיון‪ ,‬של‬
‫הבנוי עליו‪ ,‬והיישרת המבט אל החזון השלם‪.‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13