Page 13 - רמבם ערוך - קנין
P. 13

‫יא‬

          ‫מעין הקדמה‬

‫מידה‪ ,‬נשתמרה בנוסחה המדויק כפי שיצאה במסגרת‬     ‫"מפעל משנה תורה" מתכבד להביא לפניכם מוקירי‬
‫מפעל משנה תורה בעמל רב‪ ,‬בשקידה דקדקנית‬       ‫משנת הרמב"ם עריכה חדשה של ארבעה‪-‬עשר ספרי‬
‫ובהשקעה עצומה תוך השוואת מקורות רבים במגמה‬     ‫ההלכה של הרמב"ם המוכרים יותר בשם "משנה‬
‫לשחזר עד כמה שאפשר את הנוסח המקורי של‬
‫"משנה תורה"‪ .‬היא הבסיס לעריכה החדשה שלפנינו‬                      ‫תורה" להרמב"ם‪.‬‬
‫המאירה את מרכיבי ההלכה‪ ,‬והמסייעת לקורא‪ ,‬גם‬
‫למי שיד לו בהלכות הרמב"ם‪ ,‬לזכור בקלות רבה יותר‬   ‫עיקרה של עריכה חדשה זו הוא הנגשת הקריאה‬
‫את הטקסט ולחוק אותו בלבו‪ ,‬בדיוק כחזונו של‬      ‫והלימוד של ההלכות באמצעות הבלטת נושא‬
                          ‫ההלכה‪ ,‬פירוט מרכיביה‪ ,‬תנאי חלותה‪ ,‬טעמיה‪,‬‬
            ‫הרמב"ם בהקדמתו לחיבור‪.‬‬   ‫ולעתים קרובות ניתן גם לעמוד בקלות על יסודות‬
                          ‫וכללי ההלכות‪ .‬עריכה זו מאפשרת הן חלוקה לוגית‬
‫צוות מפעל "משנה תורה"‪ ,‬ואני בתוכם‪ ,‬סבורים‬      ‫וברורה של הטקסט הן הצגתו חזותית כמסמך משפטי‬
‫שהמהדורה הזאת תאפשר הבנה טובה יותר‪ ,‬נוחה‬      ‫)קודיפיקטיבי(‪ .‬אמת המידה החשובה ביותר בעריכה‬
‫יותר‪ ,‬מושכלת ומועילה לקורא בים ההלכות של‬      ‫שלפנינו היא החתירה הבלתי מתפשרת לנאמנות‬
‫משנה תורה‪ .‬כיוון שהמלאכה נכבדה‪ ,‬אין אנו‬       ‫דווקנית לתוכנן של ההלכות‪ .‬תבנית העריכה‪ ,‬שיהיו‬
‫מתברכים בלבנו שלא נפלה בה שום טעות‪ .‬לכן‪ ,‬כל‬     ‫מי שימצאו בה קורטוב של פרשנות‪ ,‬נעשתה‬
‫מי שמוצא טעות במהדורה‪ ,‬מוזמן לכתוב לנו ואנחנו‬    ‫במאמצים רבים ובזהירות רבה כדי שתבהיר את‬

                    ‫נתקן אותה‪.‬‬                       ‫ההלכה‪.‬‬

‫אני מתפלל ליושב במרומים שתתרום מהדורה זו‬      ‫לשון הזהב של מורנו הרמב"ם‪ ,‬ובפרט אזמל‬
              ‫להגדיל תורה ולהאדירה‪.‬‬  ‫המנתחים שניסח בו את ההלכה‪ ,‬המרשים בכל אמת‬

‫◆ שלמי תודה ◆‬
‫לאמי אשר מסירותה לילדיה הינה אוצר שאין לו למנהלת המשרד גילה לוי‪ ,‬אשר בקיאותה מסירותה‬
                          ‫תחליף‪.‬‬
‫ומקצועיותה המרשימה הפכו מיזם זה לבר מימוש‪.‬‬

‫לבן דודתי ורעי כאח לי‪ ,‬חמיאל חורי אשר השיחות‬    ‫לדודי יהושע ‪ -‬רנה‪ ,‬אשר ראה במצויינות ובאהבת‬
‫עימו בהלכות הרמב״ם ובתובנותיו היו מחכימות‬      ‫החכמה אבן פינה‪ ,‬אשר ברבות הימים הפכה לראש‬

             ‫ומפרות והיו לי לעונג רב‪.‬‬                        ‫פינה‪.‬‬

‫לאחותי יפה‪-‬שונטל אשר הרמב״ם עבורה הינו ראש תודה מיוחדת לרב ד״ר יוחאי מקבילי אשר האכסניה‬
                          ‫וראשון לחכמי ישראל‪.‬‬
‫האיכותית שהעמיד לרשות עריכה זו ועצותיו‬

‫לאחי דניאל שידע בחכמתו לדרבן בעת הנכונה המשכילות והמועילות תרמו תרומה יחודית להוצאתה‬

‫לאור של מהדורה זו‪.‬‬                 ‫ולהפציר להתחיל במלאכה ארוכת השנים‪.‬‬

‫חדד יצחק ז'ילבר )ז'ילברטו(‬
  ‫מפעל משנה תורה‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18