Page 8 - משנה תורה ספר המדע
P. 8

‫מפעל משנה תורה‬

                 ‫כל התורה לכל אחד‬
             ‫מהדיר מבאר ועורך ראשי‪ :‬יוחאי מקבילי‬
          ‫עורכי משנה‪ :‬ד"ר יחיאל קארה‪ ,‬דביר טל ורועי דובקין‬

               ‫עורך משנה )נוסח(‪ :‬הלל גרשוני‬

                  ‫עיצוב ועימוד‪ :‬נאור ידעי‪ ,‬מנחם שכטר‬
                       ‫עיצוב כריכה‪ :‬שהם‬
                      ‫הפקה‪ :‬יצחק וייספיש‬

              ‫מסת"ב ‪ISBN 978-965-7743-00-3‬‬
                ‫מהדורה רביעית‪ ,‬גודל בינוני‬
                    ‫אב תשע"ז‬
                    ‫נדפס בישראל‬

                      ‫©‬
               ‫כל הזכויות שמורות לעורך הראשי‬

‫בעריכת ספר זה הושקעו ממון רב ויגיעה רבה‪ .‬על כן‪ ,‬לפי דין תורה‪ ,‬ולהבדיל‪ ,‬לפי החוק הבינלאומי‪ ,‬אסור לשכפל‪,‬‬
‫להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪ ,‬לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אופטי‪ ,‬מכני או‬
‫אחר‪ ,‬כל חלק שהוא מתוכן ספר זה‪ .‬וכבר כתבו והורו גדולי ישראל בכל הדורות‪ ,‬שהעובר על אזהרה זו ומסיג גבול‬
‫המדפיסים עובר על איסור גזל‪ ,‬ואסור לקנות ממנו‪ .‬השימוש במהדורה זו באחד מן האופנים הללו מותר רק ברשות‬

            ‫מפורשת בכתב מבעלי הזכויות‪" ,‬ושארית ישראל לא יעשו עוולה"‪.‬‬

               ‫הוצאת "מפעל משנה תורה"‬
                 ‫קדומים | ‪077-4167003‬‬

         ‫אתר הספר המלווה מהדורה זו‪www.mishnetorah.co.il :‬‬
     ‫דוא"ל להרשמה לקבלת עדכונים ועזרי לימוד‪rambam4u@gmail.com :‬‬
     ‫תרומות או בקשות לשימוש במהדורה זו נא להפנות לאחת מן הכתובות הללו‪.‬‬
‫"מפעל משנה תורה" מעודד שימוש במהדורה זו לפיתוח אמצעים ללימוד "משנה תורה" וביאורו‪.‬‬
  ‫תיקוני טעויות והצעות לשיפור יתקבלו בברכה בדוא"ל‪rambam4all@gmail.com :‬‬

             ‫מהדורה זו היא חלק ממאמציו של המפעל‬
     ‫והיא מצויה בפורמטים שונים‪ :‬כיס‪ ,‬כריכה קשה‪ ,‬רמב"ם מקוון ובאפליקציה‪.‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13