Page 10 - משנה תורה ספר המדע
P. 10

‫לזכרון נצח בהיכל יי‬

      ‫"‪‬א ֵכן ַע ְב ִדּי מֹ ֶשׁה ְבּ ָכל ֵבּי ִתי ֶנ ֱא ָמן הוּא"‬

‫מהדורה זו יוצאת לאור בתרומת נדיבי לב ואצילי נפש‬

      ‫לכבודה של תורת משה ולכבוד זכרו שלמשה‬          ‫מר‬
‫ז"ל בן גבריאל רפאל ותמר ז"ל‬

      ‫נלקח לבית עולמו ט"ז ניסן תשס"ט‬

      ‫תהי נשמתו צרורה בצרור החיים‬

        ‫ספרי מפעל משנה תורה‬

‫חזונו של המפעל הוא להנגיש את הרמב"ם לכל‪ ,‬על מנת לשאוף למימוש התורה השלמה‪ .‬הספרים נעשים בשיתוף‬
    ‫פעולה עם תלמידי חכמים ומכונים המומחים בתחומם‪ ,‬כגון מכון משפטי ארץ‪ ,‬מכון המקדש ועוד‬

‫רמב"ם בכרך‬ ‫מהדורה שולחנית‬ ‫מהדורה קלה‬               ‫מהדורת כיס‬
  ‫אחד‬     ‫מבוארת‬    ‫מבוארת‬                 ‫מבוארת‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15