Page 4 - משנה תורה -הרמב"ם - כרך ג
P. 4

‫מפעל משנה תורה‬

                  ‫כל התורה לכל אחד‬
              ‫מהדיר מבאר ועורך ראשי‪ :‬יוחאי מקבילי‬
  ‫מבארים ועורכי משנה‪ :‬הרב עזריה אריאל – ראש ישיבת בית הבחירה שעל יד מכון המקדש‪,‬‬
          ‫הלל גרשוני‪ ,‬ד"ר יחיאל קארה – האקדמיה ללשון העברית‪,‬‬
       ‫הרב יוסף אלבז והרב בנימין לנדאו והרב אבי כהנא – ישיבת בית הבחירה‪,‬‬
         ‫איתמר חדאד‪ ,‬הרב רועי דובקין‪ ,‬ד"ר יוסי ארליך‪ ,‬יוני רבינוביץ‪.‬‬

                  ‫ייעוץ‪ :‬הרב ישראל אריאל‬
          ‫ייעוץ בזיהויי הצומח‪ :‬פרופ' זהר עמר‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬

            ‫ייעוץ בזיהויי הטקסטיל‪ :‬הרב ד"ר נחום בן יהודה‬

                  ‫עיצוב ועימוד‪ :‬נאור ידעי‪ ,‬מנחם שכטר‬
                  ‫עיצוב כריכה‪ :‬הילה בירן‪ ,‬מנחם שכטר‬
               ‫איורים‪ :‬אלחנן בן אורי‪ ,‬שלמה שטראוס ויעקב שהם‬

                      ‫הפקה‪ :‬יצחק וייספיש‬

               ‫מסת"ב ‪ISBN 978-965-7414-10-1‬‬
                 ‫מהדורה ראשונה‪ ,‬גודל בינוני‬
                     ‫שבט תשע"ד‬
                     ‫נדפס בישראל‬

                        ‫©‬

            ‫כל הזכויות שמורות לעורך הראשי ול"מכון המקדש"‬

‫בעריכת ספר זה הושקעו ממון רב ויגיעה רבה‪ .‬על כן‪ ,‬לפי דין תורה‪ ,‬ולהבדיל‪ ,‬לפי החוק הבינלאומי‪ ,‬אסור לשכפל‪,‬‬
‫להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪ ,‬לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אופטי‪ ,‬מכני או‬
‫אחר‪ ,‬כל חלק שהוא מתוכן ספר זה‪ .‬וכבר כתבו והורו גדולי ישראל בכל הדורות‪ ,‬שהעובר על אזהרה זו ומסיג גבול‬
‫המדפיסים עובר על איסור גזל‪ ,‬ואסור לקנות ממנו‪ .‬השימוש במהדורה זו באחד מן האופנים הללו מותר רק ברשות‬

           ‫מפורשת בכתב מבעלי הזכויות‪" ,‬ושארית ישראל לא יעשו עוולה"‪.‬‬

                   ‫הוצאת "מכון המקדש"‬
                ‫המכון ללימוד מחקר ובניין המקדש‬
               ‫העיר העתיקה‪ ,‬ירושלים | ‪02-6264545‬‬
      ‫דוא"ל לשאלות הלכתיות למכון המקדש‪rambamMikdash@gmail.com :‬‬

               ‫הוצאת "מפעל משנה תורה"‬

                  ‫קדומים | ‪077-4167003‬‬
          ‫אתר הספר המלווה מהדורה זו‪www.mishnetorah.com :‬‬
      ‫דוא"ל להרשמה לקבלת עדכונים ועזרי לימוד‪rambam4u@gmail.com :‬‬
      ‫תרומות או בקשות לשימוש במהדורה זו נא להפנות לאחת מן הכתובות הללו‪.‬‬
 ‫"מפעל משנה תורה" מעודד שימוש במהדורה זו לפיתוח אמצעים ללימוד "משנה תורה" וביאורו‪.‬‬

    ‫תיקוני טעויות והצעות לשיפור יתקבלו בברכה בדוא"ל‪rambam4all@gmail.com :‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9