Page 4 - משנה תורה -הרמב"ם - כרך ב
P. 4

‫מפעל משנה תורה‬

              ‫לשחזור נוסח המקור ולביאורו‬

             ‫מהדיר מבאר ועורך ראשי‪ :‬יוחאי מקבילי‬
       ‫עורכי משנה‪ :‬ד"ר יחיאל קארה‪ ,‬הרב רועי דובקין‪ ,‬הרב עמנואל מזרחי‬

              ‫"מכון משה" ו"מכון התורה והארץ"‬
               ‫עורך משנה (נוסח)‪ :‬הלל גרשוני‬

               ‫עיצוב ועימוד‪ :‬עמנואל מזרחי‪ ,‬נאור ידעי‪ ,‬מנחם שכטר‬
                       ‫עיצוב כריכה‪ :‬שוהם‬
                      ‫הפקה‪ :‬יצחק וייספיש‬

            ‫מסת"ב ‪ISBN 978-965-7414-09-5‬‬

                ‫מהדורה ראשונה‪ ,‬גודל בינוני‬
                    ‫טבת תשע"ג‬
                    ‫נדפס בישראל‬

                      ‫©‬

               ‫כל הזכויות שמורות לעורך הראשי‬

  ‫בעריכת ספר זה הושקעו ממון רב ויגיעה רבה‪ .‬על כן‪ ,‬לפי דין תורה‪ ,‬ולהבדיל‪ ,‬לפי החוק הבינלאומי‪ ,‬אסור‬
  ‫לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪ ,‬לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני‪,‬‬
  ‫אופטי‪ ,‬מכני או אחר‪ ,‬כל חלק שהוא מתוכן ספר זה‪ .‬וכבר כתבו והורו גדולי ישראל בכל הדורות‪ ,‬שהעובר‬
  ‫על אזהרה זו ומסיג גבול המדפיסים עובר על איסור גזל‪ ,‬ואסור לקנות ממנו‪ .‬השימוש במהדורה זו באחד מן‬

    ‫האופנים הללו מותר רק ברשות מפורשת בכתב מבעלי הזכויות‪" ,‬ושארית ישראל לא יעשו עוולה"‪.‬‬

               ‫הוצאת "מפעל משנה תורה"‬

       ‫כתובת‪ :‬פינת טרומפלדור־חניתה‪ ,‬נווה־שאנן‪ ,‬חיפה‪ ,‬מיקוד‪31034 :‬‬
         ‫אתר הספר המלווה מהדורה זו‪www.mishnetorah.com :‬‬

     ‫דוא"ל להרשמה לקבלת עדכונים ועזרי לימוד‪rambam4u@gmail.com :‬‬
             ‫טלפון‪ ,077-4167003 :‬פקס‪04-8121043 :‬‬

     ‫תרומות או בקשות לשימוש במהדורה זו נא להפנות לאחת מן הכתובות הללו‪.‬‬
‫"מפעל משנה תורה" מעודד שימוש במהדורה זו לפיתוח אמצעים ללימוד "משנה תורה" וביאורו‪.‬‬

  ‫תיקוני טעויות והצעות לשיפור יתקבלו בברכה בדוא"ל‪rambam4all@gmail.com :‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9