מפעל משנה תורה - המהדורוה הדיגיטלית מפעל משנה תורה - המהדורוה הדיגיטלית
רמב"ם ערוך

"מפעל משנה תורה" מתכבד להביא לפניכם מוקירי משנת הרמב"ם עריכה חדשה של ארבעה-עשר ספרי ההלכה של הרמב"ם המוכרים יותר בשם "משנה תורה" להרמב"ם.

עיקרה של עריכה חדשה זו הוא הנגשת הקריאה והלימוד של ההלכות באמצעות הבלטת נושא ההלכה, פירוט מרכיביה, תנאי חלותה, טעמיה, ולעתים קרובות ניתן גם לעמוד בקלות על יסודות וכללי ההלכות.

לרכישת צפיה מלאה לרכישת צפיה מלאה Insert tooltip here!!! לרכישת ספרים במבצע לרכישת ספרים במבצע
לתרומה בהוראת קבע לתרומה בהוראת קבע Insert tooltip here!!! לתרומה חד פעמית לתרומה חד פעמית
סרטונים מובחרים